En del cookies är nödvändiga för att våra webbplatser ska fungera pålitligt och tryggt. I övrigt kan du själv välja vilka uppgifter vi får samla och för vilka ändamål vi kan använda uppgifterna. Vi utnyttjar exempelvis inte uppgifter för riktning och marknadsföring utan ditt samtycke.

Dina inställningar för cookies sparas på din webbläsare. 

Om du under samma besök loggar in i tjänsten op.fi inom 15 minuter, sparas dina inställningar för cookies också i dina kunduppgifter.

Hur använder vi cookies och nätidentifierare?‍

Vilka verktyg använder vi?‍

Hur kan du blockera cookies?‍