Muuta evästeasetuksiasi

120-vuotinen historia aikajanalla

 • Pienlainoja vähävaraisille

  Osuuskassojen keskuslainarahasto Osakeyhtiö perustettiin 14.5.1902. Ensimmäiset paikalliset osuuskassat aloittivat lainaustoiminnan vuonna 1903. Osuuskassat tarjosivat lainaa maaseudun vähävaraiselle väestölle, jolta aiemmin puuttuivat pankkipalvelut kokonaan. Osuuskassoilla oli keskeinen rooli Suomen suurimman väestönosan rahoittajana, valistuksen välittäjänä ja samalla uuden elämän, hyvinvoinnin ja kasvun mahdollistajana.

 • Taloustaitoja ja säästölippaita

  Osuuskassat alkoivat vastaanottaa talletuksia muiltakin kuin jäseniltään 1920-luvulla. Säästämisen ja taloustaitojen merkitystä opetettiin erityisesti lapsille. Kouluihin toimitettiin koulusäästökassoja, joihin oppilaat tekivät opettajan johdolla pieniä säästöjä.

 • Sota-aika ja jälleenrakennus

  Vuonna 1939 syttyneen talvisodan aikana osuuskassat ja niiden keskuslainarahasto turvasivat rahaliikennettä. Yksikään kassa ei kaatunut, ja kaikkien varat säilyivät läpi kriisiajan. Inhimillisten menetysten lisäksi sota jätti jälkeensä merkittävät alueelliset ja taloudelliset tappiot. Osuuskassojen panos jälleenrakentamisen rahoittamisessa oli ratkaiseva. Ne välittivät koko maan asutuslainoista lähes 80 prosenttia ja Pohjois-Suomen jälleenrakentamisen luotoista lähes 90 prosenttia. Osuuskassojen markkinaosuus kaksinkertaistui muutamassa vuodessa.

 • Maalta kaupunkeihin, osuuskassoista yleispankeiksi

  Kun 1950-luvulla kaupungistuminen kiihtyi, osuuskassojen toiminnan painopiste siirtyi muuttoliikkeen mukana maalta kaupunkeihin. Samalla palvelut monipuolistuivat, kansainvälistyivät ja laajenivat esimerkiksi kiinteistönvälitykseen. Vuoden 1970 pankkilakien myötä osuuskassoista tuli osuuspankkeja. Muutama vuosi myöhemmin osuuspankit hyväksyivät käytännössä jo toteutuneen linjauksen, jonka mukaan ne toimivat kaikkia väestöryhmiä tasapuolisesti ja monipuolisesti palvelevina yleispankkeina.

 • " "

  Läpi laman

  1980-luvulla pankkien varainhankinta vapautui ja koko pankkitoiminnan luonne muuttui sääntelyn purkautuessa. 1990-luvun alkupuolella pankkitoiminta Suomessa koki ennennäkemättömän kriisin. Vaikeuksista huolimatta Osuuspankkiryhmä pystyi omin voimin selviytymään kriisivuosista. OP Ryhmän rooli asiakkaiden ja yhteiskunnan tukena on aina korostunut kriisiaikoina. Jo vuonna 1991 se nousi Suomen suurimmaksi pankkiryhmäksi.

 • Vahvaa kasvua finanssiryhmäksi

  2000-luku oli Suomessa voimakkaan kasvun ja vaurastumisen aikaa. Vuosikymmenen aikana OP:n rooli suomalaisen vaurauden rakentajana vahvistui entisestään. OP Ryhmä nousi Pohjola Yhtymä Oyj:n pääomistajaksi. Kauppa oli OP Ryhmän suurin, ja sen merkitys oli ryhmälle historiallinen. Osto laajensi ryhmän toiminnan vahinkovakuutukseen, jolloin OP Ryhmästä tuli johtava finanssiryhmä Suomessa.

 • Kohti kestävää tulevaisuutta

  OP Ryhmä rakentaa huomisen kestävää elämää ja vastuullista liiketoimintaa yhdessä asiakkaidensa kanssa. Koronapandemian aikana 2020–2021 OP Ryhmä myönsi asiakkailleen maksuttomia lyhennysvapaita, turvasi oman henkilöstönsä terveysturvallisuuden ja varmisti kriittisten palveluiden toimivuuden poikkeustilanteessa.