OP Ryhmä juhli 120-vuotista taivaltaan 7.5.2022 Helsingin Olympiastadionilla.

OP Gruppens historia

OP Gruppen bildades i början av 1900-talet för att fylla det omgivande samhällets behov. Vi har redan i 120 år tillsammans skapat välfärd och förutsättningar för tillväxt i det finländska samhället. OP Gruppens 100-årshistorik "Lähellä ihmistä" (nära människan) slutade kring mitten av 1990-talet. Nu är det dags att fortsätta historian från 1990-talets bankkris till 2020-talet.